Hyvinkään Betoni Oy

Historia

Hyvinkään Betoni Oy:n alku sijoittuu sodan jälkeiseen vuoteen 1946. Vuonna 1945 Toivo ja Rauha Reinikainen ostivat Hyvinkäänkylästä Puustila-nimisen tilan. Ostettu tila ei kuitenkaan vastannut odotuksia peltomaan ja tuotannon kannalta. Toivo Reinikainen alkoi kehittelemään sementtivalimoa. Yritys perustettiin 18.9.1946 Kattopeite Oy nimisenä. Sodan jälkeinen jälleenrakentaminen oli lähtenyt hyvin käyntiin ja rakennustarvikkeista oli kova pula. Päätuotteeksi valittu sementtikattotiili meni tilapäisesti hyvin kaupaksi. Ensimmäinen tuontantotila oli vanha navetta, jossa työskenteli viisi betonialan käsityöläistä. Vaikka seudulla oli monia kilpailijoita, lähti tuotanto kohtuullisesti liikkeelle ja uusien tuotantotilojen rakennustyöt alkoivat vuonna 1949, jolloin valmistui nykyisten tilojen vanhin osa. Tuotevalikoimaan lisättiin kaivonrenkaat ja sementtiputket. Investoinnin rahoittamiseksi Toivo ja Rauha Reinikainen myivät maatilansa.

1950-luku

50-luvun alkaessa Etelä-Suomeen kaivettiin ojia, joihin laskettiin koaksikaapeleita. Yrityksessä huomattiin, että kaapelin suojaukseen tarvittiin betonisia kaapelikouruja, joiden tuotanto aloitettiin ja kuljetusta varten hankittiin ensimmäinen kuorma-auto. 50-luvun alussa betoniala oli konekannaltaan kehittymätöntä. Edistyksellisenä yrittäjänä Toivo Reinikainen päätti hankkkia Tanskasta uuden betoniputkikoneen. Tällä koneella yritys pystyi valmistamaan saumattomia 100-1200 millisiä betoniputkia. Yrityksen tuotantotilat kaksinkertaistuivat ja henkilökunnan määrä oli sesongista riippuen 10-15 henkeä.

1960-luku

Siirryttäessä kohti 60-lukua osoittautui, että betonisten kattotiilien valmistus ei enää kannattanut. Oli jälleen aika etsiä uusia tuotteita. Monivaiheisten rahoitusneuvotteluiden jälkeen yritys päätti vuonna 1959 aloittaa valmisbetonitehtaan rakentamisen. Vuonna 1960 yritys muutti nimekseen Hyvinkään Betoni Oy. Valmisbetonikuljetuksen takaamiseksi Hyvinkäälle ja sen lähikuntien alueelle yritys hankki muutaman betoniauton. Kuormakoko sen aikaisissa autoissa oli 2,3 kuutiota, kun se nykyisissä autoissa on yli kolminkertainen. Raaka-aineena käytettävät soravarat olivat hyvät ja valmisbetonin myynti eteni myönteisesti, jolloin tuli tarve kehittää ja uusia tuotantolaitosta. Vuonna 1968 yritys siirtyi irtosementin käyttäjäksi, joka toi kustannussäästöjä.

1970-luku

Vuonna 1971 yritystä kohtasi suruviesti, yhtiön perustajan Toivo Reinikaisen menehtyessä sydänkohtaukseen. Hänen seuraajakseen yrityksen toimitusjohtajaksi tuli hänen poikansa Pertti Reinikainen. Pertti oli jo toiminut eri tehtävissä yrityksessä aina pikku pojasta lähtien. Myös hänen puolisonsa Eeva oli palvellut yrityksessä vuodesta 1968 lähtien.

Uusi yritysjohto päätti keskittyä suurelta osin valmisbetonin tuotantoon, vaikka muiden betonituotteiden myynti oli hyvää. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi päätettiin uudistaa konekantaa kapasiteetin lisäämiseksi. Uudet investoinnit nostivat päivätuontantokapasiteettia 30 kuutiosta 50 kuutioon. Lisäksi hankittiin uutta kuljetuskalustoa suurempien kerta-erien kuljettamiseksi työmaille. Vuonna 1946 yhtiö rakennutti viereiselle kymmenen vuotta aiemmin hankitulle tontille autotalli- toimistorakennuksen.

1980-luku

Vuodesta 1980 alkoi rakennustuotannon alamäki, mikä näkyi myös yrityksen betonin myyntiluvuissa. Vuonna 1982 yritys käynnisti Sveisissä keskittyjen pengerelementtien valmistuksen lisenssillä Suomella. Asiakkaina olivat valtio ja kunnat. Vuonna 1983 ostettiin ensimmäiset ns. pyörivät autot. Seuraavana vuonna alkoi rakentamisen korkeasuhdanne, joka jatkui aina vuosikymmenen loppuun asti.

80-luvun puolivälissä betonin valmistuksessa siirryttiin prosessiohjaukseen, mikä tarkoitti tietotekniikan hyödyntämistä tuotannon ohjauksessa. Vuonna 1984 yritys hyväksyttiin Ympäristönministeriön valvoman Betonin Laadun Tarkastusyhdistyksen jäseneksi. Hankittiin kaksi betonipumppuautoa valutöiden helpottamiseksi. Toimisto tietokoneellistettiin ja vuonna 1988 rakennettiin uusi ajanmukainen kiviainesvarasto. Samalla uusittiin sementti- ja tuhkasiilojen ilmansuodatinjärjestelmät vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

1990-luku

90-luvun alussa laman merkkien ilmaantuessa, hyvät neuvot olivat tarpeen. Oli löydettävä uusia tuotteita modernille tuotantolaitokselle. Rappauksessa tarvittavien märkälaastien valmistus aloitettiin keväällä 1993. Vuonna 1992 Hyvinkään Betoni Oy nimitettiin Hyvinkään vuoden yrittäjäksi. Vuonna 1994 yrityksessä päätettiin ryhtyä valmistamaan ns. perinteisestä miilupoltetusta hautakalkista tehtyä erilaisia laasteja. Yritys kehitti tuotantoon tarvittavat laitteistot, joille Hyvinkään Betoni Oy haki myös patenttia.

Tuotevalikoimaa hyvin täydentävät tuotteet saatiin markkinoille vuonna 1995. Uuden tuotesortimentin ansiosta tiivis ja hyvä yhteistyö suunnittelijoiden, arkkitehtien ja museoviraston kanssa tuotti hyvän hedelmän.

2000-luku

2000-luvulla yritys investoi kiviaineiden lämmitysjärjestelmään ja uuteen nykyaikaiseen betonipumppuun, jonka avulla myös erityismassoja pystytään pumppaamaan paremmin. Märkälaastien ja erikoistuotteiden osuus tuotannosta on 65 prosenttia, 20 prosenttia on valmisbetonin myyntiä ja muita palveluita kuljetuksineen ja betonipumppauksineen. Erikoistuotteita ovat erilaiset kalkki- ja kalkkisementtilaastit sekä terastilaastit. Laastituotanto takaa sen, että tehtaalla riittää kesällä kiirettä. Betonivaluja tehdään ympäri vuoden. Alan kehittyminen näkyy siinä, että käytettävien kiviaineisten määrä on vain kasvanut. Tuotteisiin käytetään 15-20 erilaista kiviaineista ja sideainetta. Erikoislaasteja menee eniten korjausrakentamiseen. Markkina-alueena on koko Suomi. Arvorakennusten ja kerrostalojen korjausrakentamisessa riittää töitä.

2010-luku

Rakennusalan vuonna 2008 alkaneen laskusuhdanteen jälkeen Hyvinkään Betoni alkoi panostamaan erikoisosaamiseen, kuten esimerkiksi valkobetonilattioihin. Tehostettiin toimitustapoja hankkimalla uutta kuljetuskalustoa, jotka mahdollistavat mm. suurempien erien kuljetuksen kerralla. Yhteistyökumppanien myötä palvelumme tehostuu ja pystymme tarjoamaan entistä parempaa palvelua. Esimerkiksi lattiavalut hoituvat avaimet käteen periaatteella. Lisäksi panostettu investoimalla ympäristöasioihin.

Työn ja toiminnan johtaminen siirtyi 1.4.2014 alkaen isältä pojalla Pertti Reinikaisen siirtäessä vastuuta pojalleen Petri Reinikaiselle. Petri aloitti työskentelyn yrityksessä kesällä 1984.

18.9.2017 Hyvinkään Betoni Oy osti toisen tehtaan Hyvinkäältä rakennusteollisuuden nousujohdahteen vihdoin koittaessa. Valmistuskapasiteetti kasvoi täten lähes 100 kuutioon tunnissa.

2020-luku

2020-luvulla toiminta jatkunut edellisen vuosikymmenen tapaan vilkkaana. Vuoden 2021 lopulla yhtiö myi valmisbetonin liiketoiminnan ja keskittyy jatkossa ainoastaan märkälaastien ja kalkkituotteiden myyntiin.